loader

Narystė asociacijoje

Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacijos (SKIA) nariais gali tapti miestų ir rajonų savivaldybių komunalinių ir viešųjų paslaugų įmonės, kurių daugiau kaip 50 procentų akcijų priklauso miesto (-ų) ar rajono (-ų) savivaldybei (-ėms), taip pat savivaldybės įmonės, pritariančios Asociacijos tikslams, pripažįstančioms Asociacijos įstatus.