loader

Naujiena

SKIA ATSTOVAI  DISKUTAVO APIE PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS PROBLEMAS

Penktadienį, liepos 5 dieną VšĮ “Žaliasis taškas” ir VšĮ “Gamtos ateitis” iniciatyva vyko diskusija/susitikimas, į kurį buvo pakviestos visos pakuočių tvarkymo grandinėje dalyvaujančios šalys - nuo savivaldybių iki pakuočių atliekų perdirbėjų, įskaitant tiek surinkėjus, tiek ir pačius gamintojus ir importuotojus.

Šio  susitikimo tikslas – išsakyti pakuočių atliekų tvarkymo sistemoje ir jos reglamentavime matomas problemas bei siūlomus sprendimų būdus.

 

Susitikimo metu kalbėjo visų Organizacijų atstovai, tačiau esminių siūlymų kaip spręsti įsisenėjusias problemas, nepateikė. Organizacijos išsakė savo nuogastąvimus, kad kyla pakuočių atliekų sutvarkymo kainos, tačiau patys pripažįsta, kad tai natūralus procesas, susijęs su žaliavų kainų kritimu ir kitais įtakojančiais faktoriais.

SKIA pristatė savo viziją ir siūlymus dėl pakuočių atliekų tvarkymo sistemos. Dabartinė situacija pakuočių atliekų tvarkymo sistemos veikime netenkina visų sistemos dalyvių – nuo savivaldybių iki gamintojų ir importuotojų. Tad iškyla esminis klausimas  - ar sistemą reikia “reanimuoti” ir jei taip, tai kaip?

Keletas iš SKIA siūlymų, kurie padėtų išspręsti užsitęsusias problemas:

  • Mūsų nuomone, tikslinga atskirti Vyriausybės nustatytų pakuočių atliekų tvarkymo užduotis komerciniame ir komunaliniam sraute susidarančioms pakuotėms.
  • Apsvarstyti galimybę atskirti komunaliniame ir komerciniame sraute susidarančių pakuočių tvarkymo sistemas.
  • Būtinas Organizacijų veiklos licencijavimo sąlygų peržiūrėjimas ir sugriežtinimas.
  • Teisiškai reglamentuoti, kad pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai būtų išduodami tik tokiu atveju, jei Organizacija yra atsiskaičiusi su pakuočių atliekų tvarkytoju (visoje grandinėje).

Susitikimas iš esmės buvo naudingas  bendroms tendencijoms ir problemoms išryškinti. Tikimės, kad tokio formato susitikimai ne tik išryškins pagrindines problemas, padės surasti sprendimus, bet ir įpareigos visiems sistemos dalyviams vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus.

Galerija