loader

Naujienos

Š. m. vasario 14 dieną Visagine vyko SKIA ataskaitinis metinis narių suvažiavimas. Suvažiavime buvo pristatyta metinė Asociacijos veiklos ataskaita, finansinė ataskaita bei pristatyti 2020 metų darbai....

Plačiau

Š. m. vasario 5 dieną bendradarbiaujant su Šiaulių regiono SKIA nariais – savivaldybių komunalinėmis įmonėmis vyko susitikimas – diskusija su Šiaulių rajono, Pakruojo rajono ir Kelmės rajono merais, savivaldybių atstovais. Susitikime dalyvavo ir LR Seimo narė, Seimo pir...

Plačiau

Š. m. sausio 15dieną Jonavoje vyko Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacijos pirmasis šiais metais Tarybos posėdis....

Plačiau

Š. m. gruodžio 2 – 3 dienomis Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių prezidentas Edmundas Mulokas dalyvavo Europos komunalinių atliekų asociacijos (Municipal Waste Europe – MWE) surengtame 10 metų savo veiklos šventiniame minėjime ir Politikos komiteto posėdyje. ...

Plačiau

Lapkričio 12-ąją Kelmės rajono savivaldybėje vyko susitikimas - diskusija su Kelmės r. meru Vaclovu Andriuliu, Tarybos nariais ir administracijos atstovais. Susitikime dalyvavo SKIA prezidentas E. Mulokas ir direktorė A. Zigmontienė bei SKIA narys – UAB Kelmės vietinis ...

Plačiau

Spalio 17-ąją, UAB Jonavos paslaugos“ vyko Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacijos tarybos atviras posėdis, į kurį buvo kviečiami visi SKIA nariai....

Plačiau