loader

Naujiena

VYKO METINIS ATASKAITINIS SKIA NARIŲ SUVAŽIAVIMAS

Kovo 24 dieną į Taujėnų dvarą rinkosi gausus savivaldybių komunalinių įmonių atstovų būrys iš įvairių Lietuvos savivaldybių. Tą dieną vyko Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacijos (SKIA) metinis ataskaitinis suvažiavimas.

Renginį atidarė Ukmergės muzikos mokyklos mokiniai, kurie sugrojo keletą kūrinių.

Suvažiavime dalyvavo ir svečiai - Ukmergės rajono meras R. Janickas,  LR Seimo narys J. Varžgalys bei LSA patarėja A. Kazlauskienė. Ukmergės rajono meras, taręs sveikinimo žodį SKIA nariams, pasidžiaugė tokiu gausiu SKIA narių būriu, padėkojo už įmonių darbą. Meras ypatingai akcentavo, kad komunalininkai yra itin svarbūs norint užtikrinti nepertraukiamą ir kokybišką viešųjų paslaugų teikimą o SKIA veikla yra prasminga, susivienijus lengviau randami efektyvūs sprendimai komunalinio ūkio sektoriuje. LR Seimo narys, tardamas sveikinimo žodį, padėkojo savivaldybių komunalinėms įmonėms už jų darbą, efektyviai teikiant viešąsias paslaugas gyventojams. LSA patarėja A. Kazlauskienė akcentavo, kad SKIA yra puikus partneris derinant teisės aktų projektus, ginant savivaldybių pozicijas atliekų tvarkymo ir kitais klausimais.

Suvažiavime SKIA prezidentas E. Mulokas ir administracijos direktorė A. Zigmontienė pristatė SKIA veiklos metinę ataskaitą už 2022 metus. Asociacija per pastarąjį laikotarpį pasipildė dviem naujais nariais, šiuo metu ji vienija 34 narius. Prezidentas paminėjo, kad SKIA esminės veiklos kryptys: atstovauti ir ginti Asociacijos narių interesus valstybinės valdžios ir valdymo organuose bei vietos savivaldos institucijose, teikti pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei ir kitiems valstybinės valdžios bei valdymo organams, vietos savivaldos institucijoms, o svarbiausia, dalintis patirtimi, žiniomis ir sprendimais tarpusavyje.  Suvažiavime Asociacijos direktorė pristatė ir 2023 metų veiklos planą, planuojamą biudžetą ir išlaidas. SKIA ataskaitai nariai pritarė vienbalsiai.

Pasveikintas ir naujas SKIA narys – UAB „Ukmergės autobusų parkas“ ir jo direktorius R. Olšauskas.

Suvažiavime iškilmingai buvo įteikti ir SKIA Komunalininko garbės ženkleliai. Už ištikimybę profesijai, ilgametį ir atsakingą darbą buvo apdovanotas UAB „Kuršėnų komunalinis ūkis“ direktorius Vytautas Budrys. Už aktyvią veiklą prisididėjant prie SKIA kūrimo, bendradarbiavimą, asociacijos pozicijų stiprinimą, jos atstovavimą valstybės ir kitose institucijose Komunalininko garbės ženklu apdovanotas SKIA prezidentas, UAB „Jonavos paslaugos“ direktorius Edmundas Mulokas. Už aktyvią veiklą SKIA, ilgametį darbą komunalinio ūkio sektoriuje, ištikimybę profesijai UAB „Pakruojo komunalininkas“ direktoriui Stasiui Lembučiui taip pat įteiktas Komunalininko garbės ženklas. SKIA tarybos narys ir asociacijos bendraįkūrėjas UAB „Panevėžio specialus autotransportas“ direktorius Rolanas Ramūnas už indėlį SKIA veikloje, aktyvų bendradarbiavimą, ištikimybę komunalininko profesijai apdovanotas Komunalininko garbės ženklu.

Ataskaitiniame suvažiavime, pasibaigus ketverių metų kadencijai, išrinkta SKIA taryba, kurią sudaro: Edmundas Mulokas (UAB „Jonavos paslaugos“ direktorius), Stasys Lembutis (UAB „Pakruojo komunalininkas“ direktorius), Raimondas Baltaduonis (UAB „Ukmergės butų ūkis“ direktorius), Rimantas Kaušylas (UAB „Utenos komunalininkas“ direktorius), Rolandas Ramūnas (UAB „Panevėžio specialus autotransportas“), Gediminas Valinevičius (UAB „Palangos komunalinis ūkis“ direktorius), Dainius Popovas (UAB „Kelmės vietinis ūkis“ direktorius).

Ketverių metų SKIA Tarybos pirmininko – prezidento kadencijai vienbalsiai perrinktas UAB „Jonavos paslaugos“ direktorius Edmundas Mulokas.

Renginyje UAB STOKKER, UAB ALWARK pristatė ir gyvai pademonstravo naują, modernią įvairios paskirties komunalinę techniką – nuo šiukšliavežių iki elektromobilių, tinkančių komunalininkų darbe.

SKIA, kuri įsteigta 2016 m., jau skaičiuoja šeštuosius metus ir šiuo metu savo gretose vienija 34 narius ir dalyvius - Lietuvos savivaldybių komunalinės įmones, kurios vykdo įvairias viešąsias paslaugas atliekų, pakuočių atliekų surinkimo ir tvarkymo, miesto, žaliųjų erdvių, gatvių priežiūrą, daugiabučių namų administravimo ir modernizavimo paslaugas ir veiklas.  

SKIA didžiuojasi, kad kasmet auga ne tik narių skaičius, bet ir pasitikėjimas SKIA, kaip racionaliu ir patikimu socialiniu partneriu.  SKIA ir toliau aktyviai teiks pasiūlymus ir pastabas atliekų tvarkymo, miesto tvarkymo ir kitais klausimais ir  atstovaus bei gins SKIA narių interesus. 

Galerija